Raportare continua

Eveniment Data
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2020 26 februarie 2021
Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”) pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente anului 2020 In prima jumatate a lunii aprilie 2021
Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 aprobat în prima jumătate a lunii aprilie 2021
Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului 2021 („Trimestrul I 2021”) 14 mai 2021
Publicarea Raportului Semestrial pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 („Semestrul I 2021”) 31 august 2021(modificat: 16 august)
Publicarea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2021 („Trimestrul III 2021”) 15 noiembrie 2021
  • Inapoi